DugaBase

Velkommen til DugaBases hjemmeside

DugaBase er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase vedrørende kirurgisk behandling af urininkontinens og genital prolaps (nedsynkning af underlivet).

Databasens formål er at tilvejebringe oplysninger om den operative aktivitet og kvalitet på området. Oplysningerne skal dels anvendes til kvalitetsudvikling, ligesom registreringerne af de mange nye teknikker skal anvendes som et tidligt varslingssystem vedrørende problematiske teknikker.

DugaBase gik i drift 1. april 2006 og udvikles og drives via en bevilling fra Danske Regioner (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram – RKKP). Databasen er, ligesom de øvrige landsdækkende kliniske databaser, godkendt af sundhedsstyrelsen og underlagt de rammer vedrørende drift, økonomi og afrapportering som er beskrevet  på www.rkkp.dk