Brugermanual til rapportdannelse

Som præsenteret på DUGS årsmøde d. 9.1.2015 er det nu muligt at få adgang til “egne” data, som kan trækkes direkte fra indtastningsmodulet når bare man er logget ind.

Det er vores håb at funktionen vil give brugerne langt større ejerskab til egne data og vil øge DugaBases brugervenlighed.

Se  DugaBase Brugermanual rapportdannelse januar 2015, i menupunktet ”indberetning” under “brugermanualer”

HUSK AT UDHENTEDE DATA SKAL ANOMYMISERES STRAKS, OG UDELUKKENDE MÅ ANVENDES TIL KVALITETSSIKRINGSFORMÅL