Indikatorer

Oversigt over alle DugaBase indikatorer. En uddybet oversigt fremgår ligeledes altid af seneste årsrapport. Da der løbende arbejdes på at forbedre indikatorerne kan nedenstående være forældet og ved behov for præcise oplysninger henvises til projektlederen.

Indikatorområde Indikator Type Format Standard
1. Ventetid 30 dage Tid fra modtagelse af henvisningen på sygehuset til første sygehus kontakt med undersøgelse, bør være højst 30 dage. Proces Andel Mindst 90 %
3. Urininkontinens – Subjektiv patient bedømmelse af succes Subjektiv patient bedømmelse af succes efter operation for urininkontinens. Resultat Andel Mindst 80 %
7. Prolaps – Subjektiv patient-bedømmelse af prolapsoperation Patienttilfredshed efter operation for prolaps – der bør ikke være nedglidningssymptomer efter operation. Resultat Andel Mindst 80 %
11. Recidivoperation (2 år) efter slyngeoperation for inkontinens Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget inkontinenskirurgi med slynge indenfor 2 år efter førstegangs inkontinensoperation med slynge Resultat Andel Højst 5 %
12. Recidivoperation (5 år) efter slyngeoperation for inkontinens Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget inkontinenskirurgi med slynge indenfor 5 år efter førstegangs inkontinensoperation med slynge Resultat Andel Højst 10 %
13. Recidivoperation (2 år) forreste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 2 år. Forreste kompartment Resultat Andel Højst 5 %
14. Recidivoperation (5 år) forreste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 5 år. Forreste kompartment Resultat Andel Højst 10 %
15. Recidivoperation (2 år) midterste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 2 år. Midterste kompartment Resultat Andel Højst 5 %
16. Recidivoperation (5 år) midterste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 5 år. Midterste kompartment Resultat Andel Højst 10 %
17. Recidivoperation (2 år) bagerste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 2 år. Bagerste kompartment Resultat Andel Højst 5 %
18. Recidivoperation (5 år) bagerste kompartment efter operation for prolaps Antal patientforløb med recidivoperation, dvs. som har fået foretaget prolapskirurgi i samme kompartment som ved patientens førstegangs prolapsoperation, indenfor 5 år. Bagerste kompartment Resultat Andel Højst 5 %
19. Inkontinens – Subjektiv patientbedømmelse efter operation (PGI-I skala) Antal urininkontinens patientforløb hvor patienten i ’Spørgeskema til patienter med nedsynkning og/eller urininkontinens – EFTER’ har besvaret spørgsmålet baseret på PGI-I skalaen med ”Rigtig meget bedre”, ”Meget bedre” eller ”Lidt bedre”. Resultat Andel Mindst 90 %
20. Prolaps – Subjektiv patientbedømmelse efter operation (PGI-I skala) Antal prolaps patientforløb hvor patienten i ’Spørgeskema til patienter med nedsynkning og/eller urininkontinens – EFTER’ har besvaret spørgsmålet baseret på PGI-I skalaen med ”Rigtig meget bedre”, ”Meget bedre” eller ”Lidt bedre”. Resultat Andel Mindst 90 %

Ovesigten er senest opdateret d. 18.april 2016