Om DugaBase

DugaBase er en klinisk kvalitetsdatabase vedrørende urininkontinens og genital prolaps (nedsynkning af underlivet).

Databasens formål er at tilvejebringe oplysninger om den operative aktivitet og kvalitet på området. Oplysningerne skal dels anvendes til kvalitetsudvikling, ligesom registreringerne af de mange nye teknikker skal anvendes som et tidligt varslingssystem vedrørende problematiske teknikker.

DugaBase gik i drift 1. april 2006 og udvikles og drives via en bevilling fra Danske Regioner (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram – RKKP).

Referater fra styregruppens møder:

2019: Styregruppemøde-DugaBase-2019_01_31_referat.pdf.                                                                           Styregruppemøde og audit DugaBase 2019_05_21 referat                                                                     Styregruppemøde DugaBase 2019_09_11 referat                                                                                     Styregruppemøde DugaBase 2019_12_03 referat