Om DugaBase

DugaBase er en klinisk kvalitetsdatabase vedrørende urininkontinens og genital prolaps (nedsynkning af underlivet).

Databasens formål er at tilvejebringe oplysninger om den operative aktivitet og kvalitet på området. Oplysningerne skal dels anvendes til kvalitetsudvikling, ligesom registreringerne af de mange nye teknikker skal anvendes som et tidligt varslingssystem vedrørende problematiske teknikker.

DugaBase gik i drift 1. april 2006 og udvikles og drives via en bevilling fra Danske Regioner (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram – RKKP).