Adgang til data

Ønsker man data som ikke fremgår af årsrapporter eller kan trækkes ud ved hjælp af rapportdannelses funktionen i DugaBase indtastningsmodulet, kan man søge styregruppen om udlevering af data.

Hvis du ønsker at anvende data fra din egen afdeling fra DugaBase eller aggregerede data fra andre afdelinger/hele landet til rent kvalitetsformål kan du gøre det uden protokol og særlig ansøgning, så længe anvendelsen er omfattet af de generelle retningslinjer for brug af kliniske kvalitetsdata.

Hvis du ønsker at anvende data på individniveau fra andre afdelinger til kvalitetsformål, eller hvis du ønsker at anvende data til forskning, skal du søge om lov til det.

Du finder en detaljeret vejledning om forskningsadgang samt ansøgningsskema på RKKP’s hjemmeside. Variabeloversigt for DugaBase kan du finde her.