Projekter med DugaBase data

Ansøgnings-tidspunkt

Bevilget

Ansøger(e)

Institution

Titel

Oktober 2008

Styregrup-pemøde 27/1 2009

Rikke Guldberg

 

OUH

Operation for
urininkontinens og urogenital prolaps hos kvinder i Danmark – klinisk epidemiologiske
studier med fokus på sygefravær, medicinforbrug og påvirkning af livskvalitet

Januar 2009

Styregrup-pemøde 27/1 2009

Lasse Raaberg

Gråbrødreklinikken, Odense
& Sønderborg Sygehus

Symptomer og fund hos urogynækologiske
patienter, der er henvist til og behandlet på, afd. D, OUH, i årene 2006 og
2007, baseret på registrering i DUGA Base.

Marts 2010

Styregrup-pemøde  15/3 2010

Marianne Ottesen Weincke

Hvidovre Hospital

Effekten af KLEF03 +/-
KLFE20 i forhold til inkontinens for urin

Januar 2012

Styregrup-pemøde 9/5 2012

Rikke Guldberg

Ulla Darling Hansen

OUH

Brug af implantater ved urogynækologiske
operationer i Danmark

Januar 2012

Styregrup-pemøde 7/2 2012

Rikke Guldberg

 

OUH

Kirurgisk behandling af
stress-inkontinens

(Guidelinearbejde)

Maj 2012

Styregrup-pemøde 14/6 2012

Margrethe Foss Hansen

SDU/KU

Regional variation i
behandlingskvalitet- kirurgisk behandling af urinkontinens hos kvinder