Brugeroprettelse

OBS Nedenstående er gældende fra 11.2. 2018

Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen.

For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen udfylde en tilmeldingsblanket for hver enkelt ny bruger. Denne blanket underskrives af brugeren og af afdelingens leder. Den scannes ind og sendes til Brugeroprettelser@rkkp.dk

Tilmeldingsblanketten kan hentes på:

tilmeldingsblanket_ikke_kms_indberetning (2)

OBS – HUSK AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN.

Den enkelte bruger kan oprettes som:

  1. Udvidet bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere, lukke og åbne allerede lukkede forløb.
  2. Standard bruger med rettigheder til at: oprette, indtaste, redigere og lukke forløb.

Efter oprettelse fremsendes en e-mail med adgangskode til databasen.