Nyheder

Opdatering af DugaBase pr. januar 2016

I løbet af januar 2016 er DugaBase blevet opdateret. Der er lavet enkelte ændringer i skema 0, skema 1B, skema2 og skema3B således at DUGS reviderede koder bliver tilgængelige ligesom skemaerne er blevet forenklet. Som noget helt nyt er det blevet muligt at oprette et såkaldt komplikationsforløb. For nærmere beskrivelse se den opdaterede brugermanual.

Ændringer i sekretariatsfunktionen for DugaBase

Fra 1. maj 2015 varetages sekretariatsfunktion af databasens kontaktperson i RKKP Lene Korshøj. Dog skal henvendelser vedrørende bruger oprettelse og nedlæggelse fortsat rettes til Line Thorn

Ny funktionalitet: Direkte adgang til egne data

Som præsenteret på DUGS årsmøde d. 9.1.2015 er der nu mulighed for at brugere af DugaBase kan få direkte adgang til egne data via indtastningsmodulet. Det er vores håb, at denne funktionalitet vil øge brugervenligheden og gavne kvalitetssikringsarbejdet i de enkelte afdelinger. Læs mere i “Brugermanual for rapportdannelse” under menupunktet Brugermanualer (29.1.2015)

 

Tilsag om driftsmidler til yderligere tre år

Ved udmøntning af Danske Regioners Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet 2015 blev DugaBase tilgodeset med et bevillingstilsagn, som muliggør opretholdelse af den nuværene drift de næste tre år. I begrundelsen lyder det, at man har valgt at prioritere eksisterende databaser, som er velfungerende og lever op til RKKP’s prioriteringskriterier.