Nyheder

Referater fra styregruppemøder på hjemmesiden

Styregruppen ønsker, at interesserede nemt skal kunne orientere sig i gruppens arbejde. derfor lægges referater fra styregruppemøder fra 2019 fremad løbende op på hjemmesiden. Se under hovedmenuens punkt “Om DugaBase

Forsinket årsrapport 2017

På grund af beslutning om, at alle landsdækkende kliniske database skal programmeres i SAS er DugaBase i gang med at blive omprogrammeret. Denne proces er desværre forsinket og dette medfører, at der endnu ikke kan angives en forventet udgivelses dato for DugaBase Årsrapport 2017.

Organisatorisk omstrukturering i RKKP

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram har gennemgået en del omstruktureringer den senere tid. Dette har og vil medføre nogen forsinkelse i udviklingsarbejdet og enkelte ændringer i driften af DugaBase. Styregruppen og DugaBases medarbejdere i RKKP bestræber sig på at brugerne berøres mindst muligt.

En ændring vedrørende brugeroprettelse er nettop trådt i kraft. Man skal fra nu af skal oprette og nedlægge brugere af DugaBase direkte hos RKKP.  Det gøres fra webadressen:http://www.rkkp.dk/systemadgange-og-support/ , hvor man cirka midt på siden, under overskriften “Brugeroprettelse“ 2. punkt finder en link til “Se blanket for oprettelse i databaser opsat i andre systemer end KMS”. Skemaet udfyldes for nye brugere og sendes som anført på det til: Brugeroprettelser@rkkp.dk