Nyheder

Forsinket årsrapport 2017

På grund af beslutning om, at alle landsdækkende kliniske database skal programmeres i SAS er DugaBase i gang med at blive omprogrammeret. Denne proces er desværre forsinket og dette medfører, at der endnu ikke kan angives en forventet udgivelses dato for DugaBase Årsrapport 2017.

Organisatorisk omstrukturering i RKKP

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram har gennemgået en del omstruktureringer den senere tid. Dette har og vil medføre nogen forsinkelse i udviklingsarbejdet og enkelte ændringer i driften af DugaBase. Styregruppen og DugaBases medarbejdere i RKKP bestræber sig på at brugerne berøres mindst muligt.

En ændring vedrørende brugeroprettelse er nettop trådt i kraft. Man skal fra nu af skal oprette og nedlægge brugere af DugaBase direkte hos RKKP.  Det gøres fra webadressen:http://www.rkkp.dk/systemadgange-og-support/ , hvor man cirka midt på siden, under overskriften “Brugeroprettelse“ 2. punkt finder en link til “Se blanket for oprettelse i databaser opsat i andre systemer end KMS”. Skemaet udfyldes for nye brugere og sendes som anført på det til: Brugeroprettelser@rkkp.dk

 

Opdatering af DugaBase pr. januar 2016

I løbet af januar 2016 er DugaBase blevet opdateret. Der er lavet enkelte ændringer i skema 0, skema 1B, skema2 og skema3B således at DUGS reviderede koder bliver tilgængelige ligesom skemaerne er blevet forenklet. Som noget helt nyt er det blevet muligt at oprette et såkaldt komplikationsforløb. For nærmere beskrivelse se den opdaterede brugermanual.

 

Ny funktionalitet: Direkte adgang til egne data

Som præsenteret på DUGS årsmøde d. 9.1.2015 er der nu mulighed for at brugere af DugaBase kan få direkte adgang til egne data via indtastningsmodulet. Det er vores håb, at denne funktionalitet vil øge brugervenligheden og gavne kvalitetssikringsarbejdet i de enkelte afdelinger. Læs mere i “Brugermanual for rapportdannelse” under menupunktet Brugermanualer (29.1.2015)